Snížení energetické náročnosti

Projekt řešil snížení energetické náročnosti objektu výrobní haly. Stavební úpravy zahrnovaly výměnu původních výplní otvorů, tzn. došlo k vybourání původních oken, dveří a vrat a k osazení nových. Dále došlo k výměně střešních světlíků. Zateplení stávající fasády a soklu polystyrénem s provedením nové silikonové omítky a soklového marmolitu. Trhliny na fasádě byly vyspraveny. Střecha se zateplila a provedlo se nové oplechování a odvodnění. Okna SZ fasády byla zazděna. Na zazdívkách se provedla nová vnitřní i venkovní omítka. Provedl se nový hromosvod, nová atika (původní byla v havarijním stavu), nová dešťová kanalizace a nový okapový chodník. Vnitřní prostory haly se vymalovaly.

Detaily

DATUM

2020

KLIENT

Soukromý investor

TYP ZAKÁZKY

Komerční

Galerie